ElektroLIGHT, s.r.o., M.R. Štefánika 78, 920 01 Hlohovec • tel.: 033/73 01 745, 0903 473 229, e-mail: elektrolight@elektrolight.sk


Cenník služieb zemných prác


Výkon Cena za jednotku Poznámka
Zbíjacia jednotka BAYER 3 - sekanie betónu 150,00 €/m3 -
Rezačka betónu RS 17 - rezanie betónu 3,50 €/bm -

• Cenu za práce je možné stanoviť aj dohodou.
• Pri dlhodobejšom využívaní je možnosť zliav až do výšky 15% .
• Každých započatých 15 min. účtujeme sadzbu zodpovedajúcu celej polhodine.

• Pri výkone do jednej hodiny účtujeme prirážku 30% za každú aj začatú hodinu (v pracovných dňoch).
• Pri výkone v dňoch pracovného pokoja v rozsahu 1-3 hodiny účtujeme prirážku 30% za každú aj začatú hodinu.

• Na poskytnuté služby sa účtuje 20% DPH.

Ceny platia od 17.05.2016
       Späť na predchádzajúcu stránku