ElektroLIGHT, s.r.o., M.R. Štefánika 78, 920 01 Hlohovec • tel.: 033/73 01 745, 0903 473 229, e-mail: elektrolight@elektrolight.sk


O nás
Firma ELEKTROLIGHT s.r.o. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 3.10.2009. ElektroLIGHT s.r.o. je pokračovateľom doterajšej FO v plnom rozsahu a činnosti - t. j. v oprave a údržbe verejného osvetlenia, v elektroinštalačných prácach, v predaji elektromateriálu atď. na základe živnostenského oprávnenia od roku 1992.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti, odborné predpoklady a dĺžku praxe konateľa a majiteľa spoločnosti ako aj dodávateľsko – odberateľských vzťahov má firma všetky predpoklady, aby sa naďalej úspešne rozvíjala.

Pri rôznych prácach používame niekoľko mechanizmov potrebných pri výkone opráv verejného osvetlenia, montáži elektrozariadení:

• MULTICAR M 26 L s vysokozdvižnou plošinou M 1608-2

• VPH 1200 prípojné vozidlo s vysokozdvižnou plošinou

• NISSAN CABSTAR s vysokozdvižnou plošinou Z-19

• RENAULT MASTER nákladné vozidlo

• MULTICAR M 2501 nákladný automobil - valník